Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Στοιχεία Συναλλαγών

Στοιχεία έκδοσης παραστατικών

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ)
ΑΦΜ: 090273059, Δ.0.Υ.: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κωδικός ΑΑΗΤ: 1020.E00321.0001
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, T.K. 74150 ή
Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Κτίριο Κνωσού, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71409 ή
Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Βούτες, T.K. 70013

Παρατηρήσεις: Στα παραστατικά παρακαλούμε να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του Επιστημονικού Υπευθύνου και ο Κωδικός του έργου.

Στοιχεία Τραπεζικού λογαριασμού

ΤΡΑΠΕΖΑ: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηγουμένου Γαβριήλ 22, ΤΚ 74132, Ρέθυμνο
BANK SWIFT CODE: PIRBGRAA
IBAN: GR33 0172 7570 0057 5700 1504 314
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5757-001504-314
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης

Invoice information

NAME: Special Account for Research Funds of University of Crete (SARF UoC)
V.A.T. No: EL090273059, TAX OFFICE: RETHYMNON
Electronic Invoicing Registry Code ("ΑΑΗΤ"): 1020.E00321.0001
ADDRESS: University Campus, Gallos, Rethimnon P.C. 74150 or
University Campus, Knosos, Heraklion P.C. 71409 or
University Campus, Voutes, Heraklion P.C. 70013

NOTE: Please refer in the invoice the Scientific Responsible person and the project's Code Number

Bank account information

BANK: Piraeus Bank S.A.
ADDRESS: 22 Igoumenou Gavriil Str., GR 74132, Rethymno, Crete, Greece
BANK SWIFT CODE: PIRBGRAA
IBAN: GR33 0172 7570 0057 5700 1504 314
ACCOUNT NUMBER: 5757-001504-314
ACCOUNT BENEFICIARY/BENEFICIARIES: E.L.K.E. PANEPISTIMIOU KRITIS
ACCOUNT HOLDER: Special Account for Research Funds of University of Crete

Διευθύνσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek