Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εφαρμογή Διαχείρισης Έργων

Η εφαρμογή διαχείρισης έργων (web-rescom) παρέχει στους Επιστημονικά Υπευθύνους και στους συνεργάτες τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται διαδικτυακά τα έργα στα οποία συμμετέχουν. Μέσω της εφαρμογής μπορούν να συμπληρώνουν φύλλα χρονοχρέωσης, να υποβάλλουν προϋπολογισμούς, να δημιουργούν εντολές πληρωμής κ.λ.π.

  Σύνδεση με web-rescom

Παρατίθεται παρακάτω βοήθεια σχετικά με τη χρήση του web-rescom:

Πρόσβαση στην εφαρμογή

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων ή οι συνεργάτες που δεν διαθέτουν λογαριασμό μπορούν να αιτηθούν την έκδοση νέου στέλνοντας μήνυμα στο support@elke.uoc.gr.

Αν έχουν ήδη λογαριασμό αλλά έχουν ξεχάσει τα στοιχεία σύνδεσής τους, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία υπενθύμισης που αναφέρεται στη σελίδα σύνδεσης με την εφαρμογή.

Εκχώρηση δικαιωμάτων από Ε.Υ. σε συνεργάτες

Οι Ε.Υ. μπορούν να εκχωρήσουν πρόσβαση στα έργα τους σε συνεργάτες τους. Οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες έχουν την ίδια εικόνα με τους Ε.Υ των έργων που τους έχει δοθεί πρόσβαση. Μπορούν ακόμα και να δημιουργούν αιτήματα αντί των Ε.Υ. τα οποία όμως χρειάζονται την έγκριση των Ε.Υ. για να υποβληθούν στη Μ.Ο.Δ.Υ..

Η εκχώρηση διακιωμάτων γίνεται από το μενού [Παρακολούθηση έργων] --> [Εκχώρηση δικαιωμάτων].

Απαραίτηση προϋπόθεση για να μπορέσουν να εκχωρηθούν δικαιώματα πρόσβασης στους συνεργάτες είναι να έχουν λογαριασμό χρήστη στο web-rescom. Αν δεν έχουν ήδη λογαριασμό χρήστη, οι Ε.Υ πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση με τα στοιχεία του συνεργάτη τους, να ορίσουν σε ποια έργα τους επιθυμούν να δώσουν πρόσβαση και αφού την υπογράψουν, να την προσκομίσουν στα γραφεία της Μ.Ο.Δ.Υ. ή να την στείλουν στο support@elke.uoc.gr.

Αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνεργάτη

Συμπλήρωση ατομικών φύλλων χρονοχρέωσης

Οι συνεργάτες των έργων που έχουν την υποχρέωση κατάθεσης φύλλων χρονοχρέωσης μπορούν να συμπληρώσουν τις ώρες εργασίας τους μέσω του web-rescom. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν εδώ:

Οδηγός καταχώρησης πρόσθετης-συμβατικής απασχόλησης από τους συμβαλλόμενους του έργου

Υπόψιν ότι για να μπορέσουν να συνδεθούν και να συμπληρώσουν τις ώρες εργασίας τους, πρέπει να έχουν λογαριασμό στο web-rescom.

Καταχώρηση φύλλων χρονοχρέωσης και εντολών πληρωμής

Οι Ε.Υ. των έργων έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις ώρες εργασίας όλων των συμβαλλομένων στα έργα τους. Στη συνέχεια μπορούν να καταχωρήσουν τις εντολές πληρωμής για κάθε μήνα. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν εδώ:

Οδηγός καταχώρησης πρόσθετης-συμβατικής απασχόλησης συμβαλλομμένων στα έργα και καταχώρηση εντολών πληρωμής από τους Ε.Υ.

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020