Διμερή Διασυνοριακά Προγράμματα, INTERREG - Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

GEOSTARS - αστροπαρατήρηση & φυσικό περιβάλλον (MIS 5032649)

Προϋπολογισμός : 408344,00

1/1/2019 - 15/10/2023

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αναστασάκος Αναστάσιος, 2810 393435
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948