Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Εργαστηριακοί Ελεγχοι προϊόντων από Τυρόγαλο και Φυτικά Υπολείμματα Υπεραγορών κατά τα στάδια παραγωγής ζωοτροφών ή εδαφο-βελτιωτικών - BEATLE MIS 5029193

Προϋπολογισμός : 63097,91

1/4/2019 - 14/3/2022

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αναστασάκος Αναστάσιος, 2810 393435
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948