Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Υψηλής απόδοσης Ηλιακές Κυψέλες Διπλής Επαφής Περοβσκιτών/ ΙΙΙ-V Ημιαγωγικών Νανοδομών-NANOTANDEM

Απόφαση Ένταξης

Προϋπολογισμός : 212500,00

1/4/2019 - 14/3/2022

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Δοξαστάκη Άννα, 2810 393157
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948