Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Σύνθεση νέων υλικών για την ανάπτυξη φωτο-ηλεκτροχημικών διατάξεων παραγωγής Η2 και αναγωγής CO2 - ECO CRETE

Περιγραφή Πράξης / Απόφαση Ένταξης

Προϋπολογισμός : 209450,78

1/4/2019 - 14/5/2022

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αναστασάκος Αναστάσιος, 2810 393435
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948