Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος (εφαρμογή, wearables) για την άμεση και εξατομικευμένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πελατών ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων ηλικιακών ομάδων (παιδιών και ηλικιωμένων) κωδ. ΚΡΗΡ1-0033039

Περιγραφή Πράξης / Απόφαση Ένταξης

Προϋπολογισμός : 99709,97

29/6/2020 - 22/4/2023

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αναστασάκος Αναστάσιος, 2810 393435
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948