Β ΚΥΚΛΟΣ, Ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώ, ΕΠΑνΕΚ ΕΤΠΑ, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Νέες θεραπείες που στοχεύουν στην βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και αναοσοποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεϊνης υψηλής πυκνότητας (HDL) για την αντιμετώπιση των αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Περιγραφή Πράξης / Απόφαση Ένταξης

Προϋπολογισμός : 250000,00

19/10/2020 - 15/6/2023

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αναστασάκος Αναστάσιος, 2810 393435
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948