Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Υποδομές σημειακής προστασίας και ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας (Τομέας Ι - Ανατολικός) και στο Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Διαδρομών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Περιγραφή Πράξης / Απόφαση Ένταξης

Προϋπολογισμός : 225357,60

1/10/2021 - 15/12/2023

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αναστασάκος Αναστάσιος, 2810 393435
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948