Διμερή Διασυνοριακά Προγράμματα, INTERREG - Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

GEO - IN "Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Γεωπάρκα"

Προϋπολογισμός : 109658,01

1/11/2017 - 28/2/2020

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Δοξαστάκη Άννα, 2810 393157
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948