Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος έργου
11240 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Ψυχολογίας
11239 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Χημείας
11238 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Φυσικής
11237 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
11236 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Φιλολογίας
11235 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης- Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
11234 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
11233 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
11232 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
11231 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
11230 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Κοινωνιολογίας
11229 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
11228 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης- Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
11227 Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης-Τμήμα Βιολογίας
11169 Διοικητική Υποστήριξη και Υποστήριξη Γραφείου Αλλοδαπών
11168 Υποστήριξη του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμη Χαλαρής Υλης και Μηχανική »
11167 Υποστήριξη του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος « Ανάλυση δεδομένων και μηχανική στατιστική μάθηση»
11166 Υποστήριξη του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος « Βιοιατρική και Κλινική Ερευνα »
11165 Υποστήριξη του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τεχνολογίες Αιχμής στις Επιστήμες της Όρασης »
11164 Υποστήριξη του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ιατροδικαστική, Ανθρωπολογία και Απεικόνιση»
11163 Υποστήριξη του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλoν και Κοινωνία»
11162 Υποστήριξη του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση τεχνολογικών καινοτομιών και επιχειρηματικότητα»
11161 Υποστήριξη του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βιοϊατρική Μηχανική»
11160 Υποστήριξη του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου"
11159 Υποστήριξη του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Νευροεπιστήμες»
11158 Υποστήριξη του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων»
11151 Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης
11144 Μελέτη διαμόρφωσης και διαμόρφωση χώρου
11141 Προμήθεια εξοπλισμού
11140 Προμήθεια υπηρεσίας ψηφιοποίησης
11138 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022–2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
11079 Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
11014 Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Κρήτης
11008 Ενίσχυση ίδρυσης ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο Medicine English Curriculum
11007 Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κρήτης με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2021-2022
10993 Μια ολοκληρωμένη πρωτεογενωμική ανάλυση της Brucella για την κατανόηση της επιδημιολογίας, της βιολογίας, των λοιμογόνων μηχανισμών και αλληλεπιδράσεων παθογόνου ξενιστή Bruce-GenoProt
10990 Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας & των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
10987 Σύμβαση με ΚΤΕΛ Ηρακλείου
10986 Σύμβαση με ΚΤΕΛ Ρεθύμνου
10931 Υποδομές σημειακής προστασίας και ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας (Τομέας Ι - Ανατολικός) και στο Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Διαδρομών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
10901 Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης
10900 Προ-κλινική αξιολόγηση της θεραπευτικής δράσης νέων καινοτόμων χημικών ενώσεων στο καρκίνο των ωοθηκών
10898 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
10845 Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
10844 Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜτΕ, ΜΙΚ)
10804 Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Κρήτης
10778 Ανάπτυξη στοχευμένης θεραπείας ορμονοεξαρτώμενων καρκίνων
10772 Καινοτόμες δράσεις για την παρακολούθηση-ανάκαμψη-υποβοήθηση της στρατολόγησης του επαπειλούμενου είδους (Πίννα) Pinna Nobilis
10769 Ανάπτυξη αειφόρου βιοκαταλυτικής μεθόδου παραγωγής βιοντίζελ 2ης γενιάς με χρήση καινοτόμων βιοκαταλυτικών παραγόμενων από παραπροϊόντα της βιομηχανίας βιοντίζελ
10745 Νέες θεραπείες που στοχεύουν στην βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και αναοσοποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεϊνης υψηλής πυκνότητας (HDL) για την αντιμετώπιση των αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων
10740 Ψηφιοποίηση υλικού υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών προβολής
10734 Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παν/μιου Κρήτης με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές
10725 IDAology - Το ποιμενικό βίωμα στις κοινότητες της Ιδας (Γεωπάρκο Ψηλορείτης) ως εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακό αποθετήριο της Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του βουνού.
10723 DeSulfur- Προηγμένα νανοπορώδη υλικά για την αποτελεσματική βαθειά αποθείωση υγρών καυσίμων μέσω διεργεσίας προσρόφησης σε ήπιες συνθήκες
10718 Ανάπτυξη καινοτόμων μέτρων καταγραφής, χαρτογράφησης και περιορισμού των πληθυσμών των εισβολικών ειδών λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) και λεοντόψαρου (Pterois sp.) στις ελληνικές θάλασσες - LIONHARE
10688 Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος (εφαρμογή, wearables) για την άμεση και εξατομικευμένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πελατών ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων ηλικιακών ομάδων (παιδιών και ηλικιωμένων) κωδ. ΚΡΗΡ1-0033039
10687 Βιοαποκατάσταση των αποβλήτων τυροκομείων με τη χρήση φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών και παραγωγή καινοτόμων ζωοτροφών υψηλής διατροφικής αξίας - Τ2ΕΔΚ-03976
10686 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020–2021 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
10684 Φυσιολογικές Βάσεις εκτροφής σε περιβάλλοντα ανοικτής θάλασσας και παρουσίας ΗΜ πεδίων - (Τ6ΥΒΠ-00317)
10683 Καινοτόμα υλικά για δίκτυα ιχθυοκαλλιέργειας με περιβαλλοντικά φιλική αντιρρυπαντική δράση (MIS 5029684)
10677 Δράσεις προτυποποίησης εσωτερικών διαδικασιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
10668 Νανοσυστήματα συζευγμένα με τμήματα αντισωμάτων για τη θεραπεία εγκεφαλικών λοιμώξεων (Τ9ΕΠΑ3-00015)
10667 Φερριτίνη-nanocages για τη θεραπεία κατά της γήρανσης που βασίζεται σε κουρκουμινοειδή-CurcumAGE- [Τ9ΕΡΑ3-00014]
10661 Συνδυαστικές Επιδράσεις Τραυματικών Γεγονότων Ζωής και Σχιζοτυπικών Γνωρισμάτων Προσωπικότηταςεπί Διεργασιών Σχετικών με το Συναίσθημα
10628 Χρονικότητα και Επιθυμία, φαινομενολογική Έρευνα στη Φυσικοποίηση της Αποβλεπτικότητας
10611 Νανοφωτονικές ημιαγωγικές πηγές μεμονωμένων και εναγκαλισμένων φωτονίων
10582 Σχεδίαση Δισδιάστατων Νανοδομών για Εφαρμογές σε Οπτοηλεκτρονική και Κατάλυση
10581 Επίδραση της θερμοκρασίας στην εμφάνιση παραμορφώσεων στα εμβρυικά στάδια του προστατευόμενου θαλάσσιου γαστερόποδου Charonia seguenzae
10580 Κατασκευή συστοιχίας ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση οριζόντιων δεξιοτήτων (Soft Skills)
10579 Η λογοτεχνία της εργατικής τάξης από τον μεσοπόλεμο στα χρόνια της κρίσης
10578 Από τον αρχαίο ναό στη χριστιανική εκκλησία: ο μετασχηματισμός της ιερής τοπογραφίας στην Ακρόπολη της Ελεύθερνας
10574 Εργαλείο αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων της υπολογιστικής σκέψης μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας
10567 Θρησκεία και πολιτική στην Ελλάδα: Ο πολιτικός λόγος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την περίοδο της κρίσης
10558 Εκπαίδευση στην Αναζωογόνηση σε μαθητές γυμνασίου: η επίδραση της εκπαίδευσης από ισάξιους (peer - education) στην εκμάθηση της τεχνικής και στο αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας (self-efficacy)
10557 Διερεύνηση των στάσεων των γονέων σχετικά με τη χρήση των έξυπνων φορητών συσκευών και των συνοδευτικών τους εκπαιδευτικών εφαρμογών από παιδιά προσχολικής ηλικίας, στο τυπικό και άτυπο περιβάλλον μάθησης
10556 Το modus operandi της Παρισινής Αστυνομίας στα τέλη του 19ου αιώνα, μέσα από την παρακολούθηση του Παναγιώτη Αργυριάδη
10555 Διεθνείς Κινηματογραφικές Παραγωγές στην Ελλάδα: Η Περίπτωση της Κρήτης
10554 Φιλελευθερισμός, Κοινωνισμός, Συντηρητισμός: Σαινσιμονιστές στο υπό συγκρότηση ελληνικό κράτος (1825-1844). Ιστορικο-κοινωνιολογική προσέγγιση
10553 Δυαδικές αναπαραστάσεις και στρατηγικές διαχείρισης του στρες: Προδρομική μελέτη της σχέσης τους με την ποιότητα ζωής ασθενών με νεοπλασία και των συντρόφων τους
10552 Σώμα, Τέχνη και Λογοτεχνία στο Ρωμαϊκό Μυθιστόρημα
10551 Η Πολιτική της Αλληλεγγύης: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κινηματικά Δίκτυα στην Προσφυγική Κρίση
10550 Το Σατιρικό Τραγούδι στο Ελληνικό Θέατρο του 20ού αιώνα: Όψεις Πολιτικής και Κοινωνικής Κριτικής – Ζητήματα Ταυτοτήτων – Υφολογία
10548 Από τα γλωσσικά ρεπερτόρια του Διευθυντικού Λόγου εξουσίας στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας: μια συμμετοχική έρευνα -δράση
10547 Ο ρόλος του ρυθμού ανάπτυξης προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων στον εντοπισμό παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο και στη διαμόρφωση του μαθησιακού τους προφίλ
10545 Χαρτογράφηση του χριστιανικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας κατά τους 15ο και 16ο αιώνες
10543 Συναπτικοί και ιοντικοί μηχανισμοί στον προμετωπιαίο φλοιό που υποστηρίζουν την εκμάθηση διαδικασιών μνήμης εργασίας
10542 Αδειοδότηση Καινοτομιών, μερική οριζόντια συνιδιοκτησία και βέλτιστες φορολογικές πολιτικές
10540 Επισφαλής Εργασία και Νέα Γενιά στην Ελλάδα σήμερα: Δευτερογενής Ποσοστική Ανάλυση, Πρωτογενής Ποιοτική Έρευνηα Πεδίου και Ερευνητικά Εδραιωμένες Προτάσεις Πολιτικής
10536 Πιάνοντας με το χέρι και το νου: Είναι η νευρική δραστηριότητα που επάγεται από την παρατήρηση μιας κίνησης επαρκής για τον έλεγχο κινητικής δι-επαφής ικανής να εκτελεί επιδέξιες λαβές σύλληψης αντικειμένων;
10533 Αποκωδικοποίηση παραμέτρων της οπτικής προσοχής και της συμπεριφοράς από νευρωνικά σήματα
10532 Φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2 και αναγωγή CO2 χρησιμοποιώντας αυτο-οργανούμενες νανοδομές χρωμοφόρου-καταλύτη
10531 Μελέτη των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ρυθμού έκλυσης των γλυκοκορτικοειδών και του νευροτροφικού παράγοντα BDNF υπό φυσιολογικές και παθολογικές συνθήκες: in vitro μελέτη σε νευρώνες και γλοιακά κύτταρα.
10529 Μη μεμβρανικά οργανίδια φυτά: πώς σχηματίζονται και ποιός ο ρόλος της αλληλεπίδρασής τους με την πλασματική μεμβράνη
10528 Εμβόλιο on-chip ενάντια στη σήψη
10524 Μελέτη της λειτουργικής σύνδεσης της γενωμικής αστάθειας με τον μεταβολισμό του RNA κατά την ανάπτυξη των θηλαστικών
10522 Διαχρονική διερεύνηση, υψηλής χρονικής ανάλυσης, της χημικής σύστασης και των πηγών αιωρουμένων σωματιδίων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας
10521 ΕπίΔΡαση αμμωνίας και Αμινών στο ΣχΗματισμό σωματιδίων στην ανατολική Μεσόγειο - ΔΡΑΣΗ
10504 Αναπτυξη καινοτόμων νανοδομών για την αποτελεσματική φωτοκαταλυτική διάσπαση νερού προς παραγωγή υδρογόνου - Water2Hy
10502 Αναπτυξη καινοτόμων Βιοκαταλυτικών διεργασιών για τη μετατροπή οινοποιητικών αποβλήτων σε προϊόντα λίπανσης και θρέψης
10485 Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας» - Smart-BioreAl
10466 Τεκμηρίωση οπτικοακουστικού αρχείου – συγγραφή κειμένων
10429 Πρόληψη δονακίωσης οφειλόμενης στο Vibrio harveyi με καινοτόμα εργαλεία - ROBUST (T6YBΠ - 00122) MIS 5045915
10423 Βελτίωση παραγόμενου φιλέτου τσιπούρας με αντιμετώπιση του προβλήματος εμφάνισης διάκενων (PERFILLET)
10386 Στρατηγική Επέκταση της Ελληνικής υποδομής Βιοτραπεζών
10375 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής GDPR
10370 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019–2020 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
10356 MariKat - Νέα καταλυτικά ένζυμα και ενζυμικές διεργασίες από το θαλάσσιο μικροβίωμα για τον εξευγενισμό βιομάζας θαλασσίων φυκών
10312 Σύνθεση νέων υλικών για την ανάπτυξη φωτο-ηλεκτροχημικών διατάξεων παραγωγής Η2 και αναγωγής CO2 - ECO CRETE
10311 Υψηλής απόδοσης Ηλιακές Κυψέλες Διπλής Επαφής Περοβσκιτών/ ΙΙΙ-V Ημιαγωγικών Νανοδομών-NANOTANDEM
10244 Εργαστηριακοί Ελεγχοι προϊόντων από Τυρόγαλο και Φυτικά Υπολείμματα Υπεραγορών κατά τα στάδια παραγωγής ζωοτροφών ή εδαφο-βελτιωτικών - BEATLE MIS 5029193
10227 GEOSTARS - αστροπαρατήρηση & φυσικό περιβάλλον (MIS 5032649)
10208 Foodomics GR- Ενδελεχής χαρακτηρισμός τροφίμων
10202 Ενεργή, Εύκαμπτη Συσκευασία με Αντιμικροβιακές Ιδιότητες για την Επέκταση του Χρόνου Ζωής Επιλεγμένων Εγχώριων Τυριών (ΕΥΖΗΝ)
10200 Προηγμένο Σύστημα πρόληψης επικίνδυνων καταστάσεων για βρέφη
10194 Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
10186 Προκλινική Ανάπτυξη Καινοτόμων Νευροπροστατευτικών & Νευροαναγεννητικών Συνθετικών Μικρονευροτροφινών κατά της νόσου ALZHEIMER (Τ1ΕΔΚ - 03186)
10185 Διερεύνηση της παραλλακτικότητας μεγεθών σε καλλιεργούμενα ιχθύδια μαγιάτικου με στόχο τη βελτίωση των πρακτικών παραγωγής και διαχείρισης (MIS 5010923)
10180 Καινοτόμος Ανάπτυξη Πιλοτικών Πολυτροφικών Υδατοκαλλιεργειών
10176 Προκλινική ανάπτυξη καινοτόμων μορφών αντιβιοτικών για ενδοβολβική χορήγηση για τη θεραπεία / πρόληψη της μετεγχειρητικής ενδοφθαλμίτιδας (Τ1ΕΔΚ 00422)
10175 Ανάπτυξη Εξατομικευμένου Φακικού Ενδοφακού W-LENS
10174 Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Ανάκτησης Βιο-αποβλήτων Υψηλής Καθαρότητας για την παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιο-πλαστικών
10172 ΠΑνελλαδική Υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ) -- προμήθεια εξοπλισμού (υποέργο 15)
10168 Πανελλαδική Υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)
10167 Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα - ΚΑΣΤΟΜ (Τ1ΕΔΚ - 01697)
10166 Καινοτόμοι Νάνο-ΥπερΠαραμαγνητικοί Πλοοδηγητές Ριβονουκλεοπρωτεϊνών για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Τ1ΕΔΚ-02775
10165 Προκλινική ανάπτυξη καινοτόμων μορφών αντιβιοτικών για ενδοβολβική χορήγηση για τη θεραπεία / πρόληψη τη μετεγχειριτικής ενδοφθαλμίτιδας
10164 The National Research Infrastructures on integrated structural Biology, Drug Screening Efforts & Drug Target Functional Characterization (INSPIRED)
10161 Καινοτόμα Λειτουργικά Τρόφιμα : Ανάπτυξη, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός, Ιδιότητες - "iFUNfoods"
10160 Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων λιπιδικών φορέων (λιποσωμικές δομές) με ενσωματωμένα φυσικά προϊόντα για την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων - LIPONACOS
10150 Βελτιστοποίηση του εξωτερικού χρωματισμού του εκτρεφόμενου φαγκριού μέσω της χρήσης καινοτόμων διατροφικών προσεγγίσεων (MIS 5010684)
10149 Ανάπτυξη και αξιολόγηση σε Βιομηχανική Κλίμακα Καινοτόμου Συστήματος Αλίευσης και Εκτίμηση της ευζωίας σε θαλασσινά είδη ιχθυοκαλλιέργειας (MIS 5010690)
10148 Ανάπτυξη καινοτόμων πολυμερικών φύλλων θερμοκηπιου μέσω εφαρμογής λειτουργικών επιστρώσεων (INGRECO)
10145 Αξιοποίηση των εδώδιμων φύκων Dictyopteris membranacea και Laurencia obtusa στη Μεσογειακή κουζίνα ως βιολειτουργικό τρόφιμο και διατροφικό συμπλήρωμα
10143 Εφαρμογή Καινοτόμων Πορωδών Υλικών σε Βιομηχανικές Διεργασίες Διαχωρισμού / Καθαρισμού Αερίων (PureGas)
10105 Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοιατρικές Εφαρμογές - Τ1ΕΔΚ – 01504
10104 Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προληπτικού συστήματος ελέγχου της Legionella στα συστήματα νερού ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης.
10102 Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προληπτικού συστήματος ελέγχου της Legionella στα συστήματα νερού ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης. Τ1ΕΔΚ-04797
10094 Παράλληλοι αλγόριθμοι και υλοποιήσεις για επεξεργασία πολύ μεγάλων τανυστών.
10092 Μελετη του γονιδιώματος και των μικροβιακών κοινοτήτων στην ανάπτυξη και παραγωγή εκτρεφόμενης τσιπούρας και λαβρακιού
10085 Επίδραση των ανθρωπογενών πηγων στο σχηματισμό πυρήνων συμπύκνωσης νεφών και νεφοσταγονιδίων
10084 Απόκτηση Ακαδημαικής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
10083 ELIXIR - GR: Η Ελληνική Ερευνητική υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση δεδομένων στις Βιοεπιστήμες
10081 Επαυξημένη Εμπειρία με Νέα ψηφιακά Συστήματα για τον Εκπαιδευτικο Τουρισμό στα Μουσεία (Ξ.Ε.Ν.Ι.Σ.Ε.ΟΥ.Μ)
10080 Οικονομική ανάλυση και βελτιστοποίηση του Θεσμικού Πλαισίου της αγοράς εργασίας
10079 Σύγχρονη Οικονομική Γεωγραφία της Κρήτης: Μεγάλες Επενδύσεις, Κρίση και Αναδιάρθρωση σε μια Ενδιάμεση Αναπτυξιακή Περιφέρεια
10078 Στο γραφείο ενός κοσμοπολίτη λόγιου του 19ου αιώνα: η έκδοση των χειρογράφων τετραδίων του Χριστόφορου Φιλητά και η πρώτη φάση της ιστοριογράφησης της νεοελληνικής γραμματείας/παιδείας
10077 Σχολεία Αποδοχής: Η εφαρμογή του αντιρατσιστικού "Friendship Project" σε ελληνικό μαθητικό πληθυσμό
10076 Αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των προοπτικών ένταξης των προσφύγων στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα. Μελέτη περίπτωσης σε Κρήτη και Μυτιλήνη
10075 Τοπικές Ελίτ, φορολόγηση και "τσιφλικοποίηση" στα οθωμανικά Βαλκάνια του 18ου αιώνα: η περίπτωση της Βέροιας
10074 Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης- Υποέργο2
10073 Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης-Υποέργο 1
10071 Ο ρόλος των λιποπρωτεϊνών στην επαγόμενη από τη χημειοθεραπεία βακτηριαιμία
10069 Νανοσωματίδια AU στην κατάλυση οργανικών μετασχηματισμών: Νέες εφαρμογές στη σύνθεση πολύτιμων ενδιαμέσων
10068 Η μελέτη της εξέλιξης σε πραγματικό χρόνο : από τον υβριδισμό στην ειδογένεση
10067 Για μια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες
10044 Συνδικαλιστική εκπροσώπηση και δράση των επαγγελματοβιοτεχνών 1945-1967
10043 Ο Πλάτωνας και οι εικόνες: συμβιβασμός θεωρίας και μεθόδου υπό το πρίσμα της γνωσιακής λειτουργίας των αφηγηματικών εικόνων στη φιλοσοφία
10041 Έλεγχος πρωτεϊνών για την διαφοροδιάγνωση της C.burnetii σε ζώα κτηνοτροφικής σημασίας για τον άνθρωπο
10040 Μηχανισμοί ανάπτυξης των ενδονευρώνων του προμετωπιαίιου φλοιού σε παθολογικές καταστάσεις μειωμένης αναστολής
10038 Μελέτη της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης με χωροταξικά μοντέλα διαχωρισμού και ασθενούς σύνδεσης
10036 Ο ρόλος των Αkt κινασών στη ρύθμιση του μεταβολισμού των μακροφάγων, της μεταβολικής φλεγμονής και του εντερικού μικροβιώματος
10032 SODANET IN ACTION
10030 Καινοτόμες υβριδικές βιοστατικές επιφάνειες με ιδιότητες αναγέννησης και ανίχνευσης της δραστικότητάς τους
4937 Ελληνική ερευνητική υποδομή για την απεικονιση και παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη βιολογία και την Ιατρική. Απεικονιστικές Υποδομές Πανεπιστημίου Κρήτης
4934 Κεντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (MIS 5002670)
4912 Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου PlantUp (MIS 5002803)
4910 RobustBASS - Eπιλεκτική αναπαραγωγή για την ευρωστία και την ανθεκτικότητα στο στρες και σε ασθένειες στο λαβράκι μέσω της χρήσης των τεχνικών αλληλούχισης νέας γενιάς για τη γενετική βελτίωση-κωδ.εργου Τ3ΕΡΑ -00020
4872 GEO - IN "Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Γεωπάρκα"
4870 ΕΝΕΔΗ - Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε Δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων
4761 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
4627 ΗetMet (Translational research on human Tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy)- Instratumour heterogeneity, clonal selection and metastatic propensity in breast cancer
4607 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 2016-2017
4523 Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας
4516 Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης
4515 Πρακτική Ασκηση Τμήματος Χημείας 2014-2020
4514 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλολογίας 2014-2020
4513 Πρακτική Ασκηση Τμήματος Φυσικής 2014-2020
4512 Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 2014-2020
4511 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 2014-2020
4510 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 2014-2020
4509 Πρακτική Ασκηση Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 2014-2020
4508 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Κοινωνιολογίας 2014-2020
4507 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας 2014-2020
4506 Πρακτική Ασκηση Τμήματος Ιατρικής 2014-2020
4505 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 2014-2020
4504 Πρακτική Ασκηση τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών 2014-2020
4503 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 2014-2020
4502 Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 2014-2020
4501 Πρακτική Ασκηση Τμήματος Βιολογίας 2014-2020
4493 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψυχολογίας 2014-2020
Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek