Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Λίστα Διαχειριζόμενων Έργων

 • Φαντασιακά Υποδομών Ανάπτυξης: Αντιστάσεις κοινοτήτων στην ενδοχώρα της Κρήτης'. 16th European Sociological Conference
  Κωδικός (ΚΑ):
  11962
  Τμήμα:
  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
  Έναρξη:
  22/7/2024
  Λήξη:
  21/7/2025
  Επ. Υπεύθυνος:
  ΚΟΥΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
 • Ενισχύοντας τη συμφραστική ικανότητα μαθητών/τριών της δεύτερης γλώσσας: ένα λεξικό φρασεολογισμών
  Κωδικός (ΚΑ):
  11961
  Τμήμα:
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Έναρξη:
  22/7/2024
  Λήξη:
  31/12/2024
  Επ. Υπεύθυνος:
  ΘΩΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Ραδιομική ανάλυση οστού για εκίμηση ηλικίας. Ειναι χρήσιμο?
  Κωδικός (ΚΑ):
  11939
  Τμήμα:
  ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  Έναρξη:
  15/7/2024
  Λήξη:
  31/12/2024
  Επ. Υπεύθυνος:
  ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ
 • Συλλογή δειγμάτων, απομόνωση και αλληλούχηση, κατάθεσή τους σε δημόσια προσβάσιμα αρχεία δεδομένων και ανάλυση των παραγόμενων γενετικών δεδομένων (αλληλουχίες DNA) για ασπόνδυλα στο πλαίσιο του έργου STRENGTHENING COMPUTATIONAL BIODIVERSITY RESEARCH IN GREECE (ERA Chairs - HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01) (Comp-Biodiv-GR)
  Κωδικός (ΚΑ):
  11921
  Τμήμα:
  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  Έναρξη:
  1/7/2024
  Λήξη:
  30/6/2026
  Επ. Υπεύθυνος:
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Μελέτη Περίπτωσης 2.5 - Σκαντζόχοιρος Erinaceus roumanicus στην Ελλάδα (έργο TerraChem)
  Κωδικός (ΚΑ):
  11920
  Τμήμα:
  ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  Έναρξη:
  1/7/2024
  Λήξη:
  30/10/2024
  Επ. Υπεύθυνος:
  ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών για την ταυτόχρονη εισαγωγή πολλαπλών μη φυσικών αμινοξικών καταλοίπων σε συνδυαστικές βιβλιοθήκες παραλλαγών ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών και πεπτιδίων
  Κωδικός (ΚΑ):
  11919
  Τμήμα:
  ΧΗΜΕΙΑΣ
  Έναρξη:
  1/8/2024
  Λήξη:
  31/7/2027
  Επ. Υπεύθυνος:
  ΣΚΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) και προϊόντα οξείδωσής τους σε αερολύματα στην ατμόσφαιρα της Ελλάδος: Πηγές, παράγοντες που επηρεάζουν την μεταβολή τους και επιπτώσεις στην υγεία.
  Κωδικός (ΚΑ):
  11918
  Τμήμα:
  ΧΗΜΕΙΑΣ
  Έναρξη:
  1/8/2024
  Λήξη:
  31/1/2027
  Επ. Υπεύθυνος:
  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σύνολο έργων: 698

Φίλτρο

 • ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ
 • ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 • ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 • ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
 • ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 • ΦΥΣΙΚΗΣ
 • ΧΗΜΕΙΑΣ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek