Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Φίλτρο

 • Ενεργές
 • Ενεργές και αρχειοθετημένες  ?
  Οι ανακοινώσεις αρχειοθετούνται αυτόματα όταν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία (π.χ. κατάθεσης προσφορών σε διαγωνισμό) και αυτή παρέλθει.
 • Ενημερώσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Προκηρύξεις Προγραμμάτων
 • Διαγωνισμοί Προμηθειών
 • Θέσεις Εργασίας
 • Υποτροφίες
 • Γενικές Ανακοινώσεις
Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek