Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προθεσμία Κατάθεσης Παραστατικών Δαπανών 2022

Για όλες τις αποφάσεις ανάθεσης που εκδόθηκαν το 2022 και αναφέρονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2022, τα σχετικά τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν έως 31.12.2022 και να κατατεθούν στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ υποχρεωτικά μέχρι την Παρασκευή 13/01/2023.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek