Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών δαπανών στον ΕΛΚΕ ΠΚ

Η αυστηροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και οι φορολογικές και διοικητικές υποχρεώσεις του Ειδικού Λογαριασμού καθιστούν ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια εντός των οποίων θα πρέπει να καταχωρούνται από το λογιστήριό του τα παραστατικά δαπανών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ταμειακού υπολοίπου και τον χρόνο πληρωμής τους.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η καθυστέρηση καταχώρισης παραστατικών συνεπάγεται και την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων στις περιπτώσεις δαπανών που μετέχουν στη περιοδική δήλωση ΦΠΑ, όπως τιμολόγια εξωτερικού, τιμολόγια που εμπίπτουν στην ΠΟΛ.1128/97 (απαλλαγή ΦΠΑ ευρωπαϊκών προγραμμάτων), τιμολόγια που εμπίπτουν στην ΠΟΛ.1134/2017 (άρθρο 39 – προμήθεια λάπτοπ, τάμπλετ, κινητών κτλ) και δαπάνες με δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ (προγράμματα παροχής υπηρεσιών).

Ως εκ τούτου, ενημερώνονται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι και οι συνεργάτες των έργων ότι οφείλουν να καταθέτουν μέχρι την 10η ημέρα κάθε μήνα:

α) τα τιμολόγια προμηθειών και αμοιβών που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα,

β) τα ημερολόγια κίνησης των μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Παραστατικά που κατατίθενται μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται πλέον δεκτά από τον Ειδικό Λογαριασμό.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 1 Μαρτίου 2023

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020