Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αρ. 17541/10.04.2023 πρόσκλησης και εγκρίσεις ανάθεσης έργου (Κ.Α. 11255)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για μία (1) θέση στο Ηράκλειο.

Απόσπασμα πρακτικού

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 25 Μαΐου 2023

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek