Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έγκριση κήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αρ. 46247/13.10.2023 πρόσκλησης, άγονη (Κ.Α. 11319)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

Απόσπασμα πρακτικού

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020