Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΡΕΥΝΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: 1ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι έχει δημοσιευτεί πρόσκληση για τη Δράση "Ερευνώ - Καινοτομώ" του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και μπορούν να δουν εδώ το 1ο ενημερωτικό σημείωμα του ΕΛΚΕ.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

στην κατηγορίαΠροκηρύξεις Προγραμμάτων

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek