Υπολογισμός αμοιβών και εισφορών
με βάση το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων
(Δοκιμαστική έκδοση 2024)

Μηνιαία Ετήσια
Βασικός μισθός
Επίδομα τέκνων
Μικτές αποδοχές
Εισφορές ΕΦΚΑ ασφαλισμένου
Εισφορές ΕΦΚΑ εργοδότη
Φόρος εισοδήματος
Κόστος σύμβασης
Πληρωτέο