Λογότυπο Ελλάδα 2.0

Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος έργου
11471 Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης