Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Επιτροπή Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε.. Συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη, έχει τριετή θητεία και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ως Πρόεδρο.

Μέλος Ιδιότητα Τμήμα
Μιχαήλ Παυλίδης Πρόεδρος Βιολογίας
Αντώνιος Σαββίδης Αντιπρόεδρος Επιστήμης Υπολογιστών
Παναγιώτης Μήτσιας Μέλος Ιατρικής
Ελένη Σακελλαρίου Μέλος Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Κωνσταντίνος Καρράς Μέλος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θεανώ Κοκκινάκη Μέλος Ψυχολογίας
Πρόεδρος: Μιχαήλ Παυλίδης

Τμήμα Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό μέλος
Ιατρικής Παναγιώτης Μήτσιας Βασίλειος Ράος
Φιλολογίας Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη Μαρίνα Δετοράκη
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ελένη Σακελλαρίου Παυλίνα Καραναστάση
Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών Αικατερίνη Δαλακούρα Αικατερίνη Μπαντινάκη
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Βασίλειος Οικονομίδης Ελευθερία Αργυροπούλου
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Καρράς Ηλίας Κουρκούτας
Κοινωνιολογίας Στυλιανή Ζαμπαρλούκου Βασίλειος Ρωμανός
Οικονομικών Επιστημών Ανδρέας Παναγόπουλος Σπυρίδων Λαπατσιώρας
Ψυχολογίας Θεανώ Κοκκινάκη Εμμανουήλ Δαφερμάκης
Πολιτικής Επιστήμης Κωνσταντίνος Μανασάκης Νικόλαος Παπαδάκης
Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Μιχαήλ Παπαδημητράκης Θεόδωρος Κατσαούνης
Φυσικής Ανδρέας Ζέζας Ελευθέριος Ηλιόπουλος
Βιολογίας Κωνσταντία Λύκα Κυριακή Σιδηροπούλου
Χημείας Σπυρίδων Περγαντής Απόστολος Σπύρος
Επιστήμης Υπολογιστών Αντώνιος Σαββίδης Πολύβιος Πρατικάκης
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Γεώργιος Κιοσέογλου Κωνσταντίνος Στούμπος

Προγραμματισμένες συνεδριάσης της Επιτροπής για το έτος 2022
Προβολή ολοκληρωμένων

Ημ. συνεδρίασης Κατάθεση θεμάτων έως Τοποθεσία
10/01/2022 03/01/2022 Διαδικτυακά
24/01/2022 17/01/2022 Διαδικτυακά
07/02/2022 01/02/2022 Διαδικτυακά
21/02/2022 14/02/2022 Διαδικτυακά
08/03/2022 01/03/2022 Διαδικτυακά
21/03/2022 14/03/2022 Διαδικτυακά
04/04/2022 27/03/2022 Διαδικτυακά
18/04/2022 11/04/2022 Διαδικτυακά
09/05/2022 02/05/2022 Διαδικτυακά
23/05/2022 16/05/2022 Διαδικτυακά
06/06/2022 31/05/2022 Διαδικτυακά
27/06/2022 20/06/2022 Διαδικτυακά
11/07/2022 04/07/2022 Διαδικτυακά
25/07/2022 18/07/2022 Διαδικτυακά
05/09/2022 29/08/2022 Διαδικτυακά
19/09/2022 12/09/2022 Διαδικτυακά
03/10/2022 26/09/2022 Διαδικτυακά
17/10/2022 10/10/2022 Διαδικτυακά
31/10/2022 24/10/2022 Διαδικτυακά
14/11/2022 07/11/2022 Διαδικτυακά
28/11/2022 21/11/2022 Διαδικτυακά
07/12/2022 02/12/2022 Διαδικτυακά
19/12/2022 12/12/2022 Διαδικτυακά
16/01/2023 09/01/2023 Διαδικτυακά
23/01/2023 16/01/2023 Διαδικτυακά
06/02/2023 30/01/2023 Διαδικτυακά
20/02/2023 13/02/2023 Διαδικτυακά
06/03/2023 27/02/2023 Διαδικτυακά
20/03/2023 13/03/2023 Διαδικτυακά
03/04/2023 27/03/2023 Διαδικτυακά
24/04/2023 17/04/2023 Διαδικτυακά
08/05/2023 01/05/2023 Διαδικτυακά
22/05/2023 15/05/2023 Διαδικτυακά
06/06/2023 30/05/2023 Διαδικτυακά
19/06/2023 12/06/2023 Διαδικτυακά
03/07/2023 26/06/2023 Διαδικτυακά
17/07/2023 10/07/2023 Διαδικτυακά
31/07/2023 24/07/2023 Διαδικτυακά
Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020