Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος έργου
10898 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
10677 Δράσεις προτυποποίησης εσωτερικών διαδικασιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
10668 Νανοσυστήματα συζευγμένα με τμήματα αντισωμάτων για τη θεραπεία εγκεφαλικών λοιμώξεων (Τ9ΕΠΑ3-00015)
10667 Φερριτίνη-nanocages για τη θεραπεία κατά της γήρανσης που βασίζεται σε κουρκουμινοειδή-CurcumAGE- [Τ9ΕΡΑ3-00014]
10661 Συνδυαστικές Επιδράσεις Τραυματικών Γεγονότων Ζωής και Σχιζοτυπικών Γνωρισμάτων Προσωπικότηταςεπί Διεργασιών Σχετικών με το Συναίσθημα
10628 Χρονικότητα και Επιθυμία, φαινομενολογική Έρευνα στη Φυσικοποίηση της Αποβλεπτικότητας
10611 Νανοφωτονικές ημιαγωγικές πηγές μεμονωμένων και εναγκαλισμένων φωτονίων
10582 Σχεδίαση Δισδιάστατων Νανοδομών για Εφαρμογές σε Οπτοηλεκτρονική και Κατάλυση
10581 Επίδραση της θερμοκρασίας στην εμφάνιση παραμορφώσεων στα εμβρυικά στάδια του προστατευόμενου θαλάσσιου γαστερόποδου Charonia seguenzae
10580 Κατασκευή συστοιχίας ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση οριζόντιων δεξιοτήτων (Soft Skills)
10579 Η λογοτεχνία της εργατικής τάξης από τον μεσοπόλεμο στα χρόνια της κρίσης
10578 Από τον αρχαίο ναό στη χριστιανική εκκλησία: ο μετασχηματισμός της ιερής τοπογραφίας στην Ακρόπολη της Ελεύθερνας
10574 Εργαλείο αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων της υπολογιστικής σκέψης μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας
10567 Θρησκεία και πολιτική στην Ελλάδα: Ο πολιτικός λόγος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την περίοδο της κρίσης
10558 Εκπαίδευση στην Αναζωογόνηση σε μαθητές γυμνασίου: η επίδραση της εκπαίδευσης από ισάξιους (peer - education) στην εκμάθηση της τεχνικής και στο αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας (self-efficacy)
10557 Διερεύνηση των στάσεων των γονέων σχετικά με τη χρήση των έξυπνων φορητών συσκευών και των συνοδευτικών τους εκπαιδευτικών εφαρμογών από παιδιά προσχολικής ηλικίας, στο τυπικό και άτυπο περιβάλλον μάθησης
10485 Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας» - Smart-BioreAl
10386 Στρατηγική Επέκταση της Ελληνικής υποδομής Βιοτραπεζών
10370 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019–2020 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
10312 Σύνθεση νέων υλικών για την ανάπτυξη φωτο-ηλεκτροχημικών διατάξεων παραγωγής Η2 και αναγωγής CO2 - ECO CRETE
10311 Υψηλής απόδοσης Ηλιακές Κυψέλες Διπλής Επαφής Περοβσκιτών/ ΙΙΙ-V Ημιαγωγικών Νανοδομών-NANOTANDEM
10244 Εργαστηριακοί Ελεγχοι προϊόντων από Τυρόγαλο και Φυτικά Υπολείμματα Υπεραγορών κατά τα στάδια παραγωγής ζωοτροφών ή εδαφο-βελτιωτικών - BEATLE MIS 5029193
10227 GEOSTARS - αστροπαρατήρηση & φυσικό περιβάλλον (MIS 5032649)
10202 Ενεργή, Εύκαμπτη Συσκευασία με Αντιμικροβιακές Ιδιότητες για την Επέκταση του Χρόνου Ζωής Επιλεγμένων Εγχώριων Τυριών (ΕΥΖΗΝ)
10200 Προηγμένο Σύστημα πρόληψης επικίνδυνων καταστάσεων για βρέφη
10185 Διερεύνηση της παραλλακτικότητας μεγεθών σε καλλιεργούμενα ιχθύδια μαγιάτικου με στόχο τη βελτίωση των πρακτικών παραγωγής και διαχείρισης (MIS 5010923)
10180 Καινοτόμος Ανάπτυξη Πιλοτικών Πολυτροφικών Υδατοκαλλιεργειών
10174 Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Ανάκτησης Βιο-αποβλήτων Υψηλής Καθαρότητας για την παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιο-πλαστικών
10172 ΠΑνελλαδική Υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ) -- προμήθεια εξοπλισμού (υποέργο 15)
10168 Πανελλαδική Υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)
10167 Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα - ΚΑΣΤΟΜ (Τ1ΕΔΚ - 01697)
10166 Καινοτόμοι Νάνο-ΥπερΠαραμαγνητικοί Πλοοδηγητές Ριβονουκλεοπρωτεϊνών για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Τ1ΕΔΚ-02775
10165 Προκλινική ανάπτυξη καινοτόμων μορφών αντιβιοτικών για ενδοβολβική χορήγηση για τη θεραπεία / πρόληψη τη μετεγχειριτικής ενδοφθαλμίτιδας
10164 The National Research Infrastructures on integrated structural Biology, Drug Screening Efforts & Drug Target Functional Characterization (INSPIRED)
10161 Καινοτόμα Λειτουργικά Τρόφιμα : Ανάπτυξη, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός, Ιδιότητες - "iFUNfoods"
10160 Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων λιπιδικών φορέων (λιποσωμικές δομές) με ενσωματωμένα φυσικά προϊόντα για την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων - LIPONACOS
10150 Βελτιστοποίηση του εξωτερικού χρωματισμού του εκτρεφόμενου φαγκριού μέσω της χρήσης καινοτόμων διατροφικών προσεγγίσεων (MIS 5010684)
10149 Ανάπτυξη και αξιολόγηση σε Βιομηχανική Κλίμακα Καινοτόμου Συστήματος Αλίευσης και Εκτίμηση της ευζωίας σε θαλασσινά είδη ιχθυοκαλλιέργειας (MIS 5010690)
10148 Ανάπτυξη καινοτόμων πολυμερικών φύλλων θερμοκηπιου μέσω εφαρμογής λειτουργικών επιστρώσεων (INGRECO)
10145 Αξιοποίηση των εδώδιμων φύκων Dictyopteris membranacea και Laurencia obtusa στη Μεσογειακή κουζίνα ως βιολειτουργικό τρόφιμο και διατροφικό συμπλήρωμα
10143 Εφαρμογή Καινοτόμων Πορωδών Υλικών σε Βιομηχανικές Διεργασίες Διαχωρισμού / Καθαρισμού Αερίων (PureGas)
10105 Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοιατρικές Εφαρμογές - Τ1ΕΔΚ – 01504
10104 Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προληπτικού συστήματος ελέγχου της Legionella στα συστήματα νερού ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης.
10102 Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προληπτικού συστήματος ελέγχου της Legionella στα συστήματα νερού ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης. Τ1ΕΔΚ-04797
10094 Παράλληλοι αλγόριθμοι και υλοποιήσεις για επεξεργασία πολύ μεγάλων τανυστών.
10092 Μελετη του γονιδιώματος και των μικροβιακών κοινοτήτων στην ανάπτυξη και παραγωγή εκτρεφόμενης τσιπούρας και λαβρακιού
10085 Επίδραση των ανθρωπογενών πηγων στο σχηματισμό πυρήνων συμπύκνωσης νεφών και νεφοσταγονιδίων
10084 Απόκτηση Ακαδημαικής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
10083 ELIXIR - GR: Η Ελληνική Ερευνητική υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση δεδομένων στις Βιοεπιστήμες
10081 Επαυξημένη Εμπειρία με Νέα ψηφιακά Συστήματα για τον Εκπαιδευτικο Τουρισμό στα Μουσεία (Ξ.Ε.Ν.Ι.Σ.Ε.ΟΥ.Μ)
10080 Οικονομική ανάλυση και βελτιστοποίηση του Θεσμικού Πλαισίου της αγοράς εργασίας
10079 Σύγχρονη Οικονομική Γεωγραφία της Κρήτης: Μεγάλες Επενδύσεις, Κρίση και Αναδιάρθρωση σε μια Ενδιάμεση Αναπτυξιακή Περιφέρεια
10078 Στο γραφείο ενός κοσμοπολίτη λόγιου του 19ου αιώνα: η έκδοση των χειρογράφων τετραδίων του Χριστόφορου Φιλητά και η πρώτη φάση της ιστοριογράφησης της νεοελληνικής γραμματείας/παιδείας
10077 Σχολεία Αποδοχής: Η εφαρμογή του αντιρατσιστικού "Friendship Project" σε ελληνικό μαθητικό πληθυσμό
10076 Αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των προοπτικών ένταξης των προσφύγων στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα. Μελέτη περίπτωσης σε Κρήτη και Μυτιλήνη
10075 Τοπικές Ελίτ, φορολόγηση και "τσιφλικοποίηση" στα οθωμανικά Βαλκάνια του 18ου αιώνα: η περίπτωση της Βέροιας
10074 Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης- Υποέργο2
10073 Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης-Υποέργο 1
10071 Ο ρόλος των λιποπρωτεϊνών στην επαγόμενη από τη χημειοθεραπεία βακτηριαιμία
10069 Νανοσωματίδια AU στην κατάλυση οργανικών μετασχηματισμών: Νέες εφαρμογές στη σύνθεση πολύτιμων ενδιαμέσων
10068 Η μελέτη της εξέλιξης σε πραγματικό χρόνο : από τον υβριδισμό στην ειδογένεση
10067 Για μια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες
10044 Συνδικαλιστική εκπροσώπηση και δράση των επαγγελματοβιοτεχνών 1945-1967
10043 Ο Πλάτωνας και οι εικόνες: συμβιβασμός θεωρίας και μεθόδου υπό το πρίσμα της γνωσιακής λειτουργίας των αφηγηματικών εικόνων στη φιλοσοφία
10041 Έλεγχος πρωτεϊνών για την διαφοροδιάγνωση της C.burnetii σε ζώα κτηνοτροφικής σημασίας για τον άνθρωπο
10040 Μηχανισμοί ανάπτυξης των ενδονευρώνων του προμετωπιαίιου φλοιού σε παθολογικές καταστάσεις μειωμένης αναστολής
10038 Μελέτη της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης με χωροταξικά μοντέλα διαχωρισμού και ασθενούς σύνδεσης
10036 Ο ρόλος των Αkt κινασών στη ρύθμιση του μεταβολισμού των μακροφάγων, της μεταβολικής φλεγμονής και του εντερικού μικροβιώματος
10032 SODANET IN ACTION
10030 Καινοτόμες υβριδικές βιοστατικές επιφάνειες με ιδιότητες αναγέννησης και ανίχνευσης της δραστικότητάς τους
4937 Ελληνική ερευνητική υποδομή για την απεικονιση και παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη βιολογία και την Ιατρική. Απεικονιστικές Υποδομές Πανεπιστημίου Κρήτης
4934 Κεντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (MIS 5002670)
4912 Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου PlantUp (MIS 5002803)
4910 RobustBASS - Eπιλεκτική αναπαραγωγή για την ευρωστία και την ανθεκτικότητα στο στρες και σε ασθένειες στο λαβράκι μέσω της χρήσης των τεχνικών αλληλούχισης νέας γενιάς για τη γενετική βελτίωση-κωδ.εργου Τ3ΕΡΑ -00020
4872 GEO - IN "Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Γεωπάρκα"
4870 ΕΝΕΔΗ - Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε Δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων
4761 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
4627 ΗetMet (Translational research on human Tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy)- Instratumour heterogeneity, clonal selection and metastatic propensity in breast cancer
4607 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 2016-2017
4523 Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας
4516 Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης
4515 Πρακτική Ασκηση Τμήματος Χημείας 2014-2020
4514 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλολογίας 2014-2020
4513 Πρακτική Ασκηση Τμήματος Φυσικής 2014-2020
4512 Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 2014-2020
4511 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 2014-2020
4510 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 2014-2020
4509 Πρακτική Ασκηση Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 2014-2020
4508 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Κοινωνιολογίας 2014-2020
4507 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας 2014-2020
4506 Πρακτική Ασκηση Τμήματος Ιατρικής 2014-2020
4505 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 2014-2020
4504 Πρακτική Ασκηση τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών 2014-2020
4503 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 2014-2020
4502 Πρακτική Άσκηση Π.Τ.Δ.Ε 2014-2020
4501 Πρακτική Ασκηση Τμήματος Βιολογίας 2014-2020
4493 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψυχολογίας 2014-2020
Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020