Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ανακοινώσεις

Φίλτρο

  • Ενεργές
  • Ενεργές και αρχειοθετημένες  ?
    Οι ανακοινώσεις αρχειοθετούνται αυτόματα όταν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία (π.χ. κατάθεσης προσφορών σε διαγωνισμό) και αυτή παρέλθει.
  • Ενημερώσεις

  • Όλες οι κατηγορίες
  • Προκηρύξεις Προγραμμάτων
  • Διαγωνισμοί Προμηθειών
  • Θέσεις Εργασίας
  • Υποτροφίες
  • Γενικές Ανακοινώσεις
Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020