Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ανακοίνωση ΕΛΚΕ σχετικά με 3η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Eρευνητών/τριών

Σχετικό : η υπ. αριθμ. Πρωτ. 48786/09.05.2022 εγκριτική επιστολή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αναφορικά με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση απόφασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για την ενίσχυση των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ τριών».

Οι Μεταδιδάκτορες που έλαβαν το παραπάνω σχετικό, παρακαλούνται όπως έρθουν σε επαφή με την Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και συγκεκριμένα με το Τμήμα Υποστήριξης και Παρακολούθησης Έργων, εντός δεκαημέρου για την χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών σχετικών με την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Για τα πεδία των επιστημονικών περιοχών των Κοινωνικών Επιστημών (ΕΠ.6) και των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών (ΕΠ.7), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κ. Μάγδα Μυσιρλή, στο τηλ. 28310 77950 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση misirli@uoc.gr.

Οι προϊστάμενες του Τμήματος Δ/νσης & Υπ/νσης

Το κείμενο της ανακοίνωσης

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 11 Μαΐου 2022

στην κατηγορίαΠροκηρύξεις Προγραμμάτων

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020