Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Ενημερώνουμε τους Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων και τους συνεργάτες τους ότι η είσοδος του κοινού στην Υπηρεσία πραγματοποιείται καθημερινά, πλην Παρασκευής, μεταξύ των ωρών 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Παρακαλούμε τους συναλλασσόμενους θερμά όπως τηρούν το ανωτέρω ωράριο και όπως επιλέγουν καταρχάς την εξυπηρέτηση μέσω τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας αντί της φυσικής παρουσίας στους χώρους της Υπηρεσίας.
Τέλος η συλλογή πάσης φύσεως αλληλογραφίας και εντύπων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας συνεχίζει να γίνεται μέσω του ειδικού κυτίου, που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του ΕΛΚΕ.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 2 Ιουνίου 2022

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020