Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ -Α.Π. 13897/16-06-2022

Πρόσκληση για την απασχόληση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη διεξαγωγή κλινικού και διδακτικού έργου στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αίτηση υποψηφιότητας

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 16 Ιουνίου 2022

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020