Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΕΛΚΕ τον μήνα Αύγουστο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν θα λειτουργήσει το διάστημα 11 έως 17 Αυγούστου 2022, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Πρυτανείας του Ιδρύματος για το σύνολο των Διοικητικών Υπηρεσιών. Τις υπόλοιπες ημέρες του Αυγούστου, η Υπηρεσία θα λειτουργεί αλλά όχι με το σύνολο του προσωπικού της, καθώς θα λαμβάνονται οι άδειες που τα μέλη του δικαιούνται. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι να καταθέσουν τις εντολές πληρωμής που αφορούν εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών για τον μήνα Ιούλιο το αργότερο έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤρίτη, 26 Ιουλίου 2022

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020