Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προθεσμίες για αιτήματα ανάθεσης και τιμολόγια προμηθειών έτους 2022

Αιτήματα αναθέσεων προμηθειών έτους 2022

Σας ενημερώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτημάτων για απευθείας αναθέσεις προμηθειών (εντύπως ή μέσω web-rescom) για την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης που αφορούν το οικονομικό έτος 2022 είναι η Παρασκευή 02/12/2022.

Τιμολόγια Προμηθειών 2022

Για όλες τις αποφάσεις ανάθεσης που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν εντός του οικονομικού έτους 2022 και αναφέρονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2022, τα σχετικά τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν έως 31.12.2022 και να κατατεθούν στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ μέχρι την Παρασκευή 13/01/2023.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠαρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020