Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τελευταία υπενθύμιση για αμειβόμενους με υποχρέωση υποβολής φύλλων χρονοχρέωσης

Με την από 10/6/2022 ανακοίνωσή του με τίτλο "Ενημέρωση για την συμπλήρωση Συγκεντρωτικών Φύλλων Χρονοχρέωσης" και την από 15/9/2022 ανακοίνωση υπενθύμισης, ο ΕΛΚΕ ενημέρωσε ότι θα προχωρήσει σε αναβάθμιση της Εφαρμογής Καταγραφής Ωρών Εργασίας.
Στην ανακοίνωση τονιζόταν ότι αμειβόμενοι με υποχρέωση υποβολής φύλλων χρονοχρέωσης θα πρέπει να καταχωρούν τις ώρες απασχόλησης σε όλες τις ενεργές τους συμβάσεις (είτε πρόσθετης απασχόλησης, είτε ιδίας συμμετοχής) εντός ενός μήνα. Για παράδειγμα, η καταχώρηση των ωρών του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να γίνει μέχρι 31 Οκτωβρίου, του Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου κ.ο.κ.

Όσοι/ες δεν έχουν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί στην παραπάνω υποχρέωση, καλούνται να το πράξουν άμεσα, καθώς την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου θα ενεργοποιηθεί η αναβαθμισμένη Εφαρμογή Καταγραφής Ωρών Εργασίας. Στην αναβαθμισμένη Εφαρμογή δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση ωρών για παρελθόντες μήνες και κατά συνέπεια θα παγώσουν όλες οι πληρωμές παρελθόντων μηνών ή και ετών.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek