Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αρ. 42977/01-11-2022 πρόσκλησης (Κ.Α. 11152)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για μία (1) θέση στο Ηράκλειο.

Απόσπασμα πρακτικού

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020