Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ενημέρωση για αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής επόμενης συνεδρίασης

Ενημέρωση για αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής επόμενης συνεδρίασης

Ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για τις 12.12.2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών θα πραγματοποιηθεί λόγω Συνόδου των Πανεπιστημίων την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022.

Παρακαλούνται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων να καταθέσουν εμπρόθεσμα τα αιτήματά τους στη ΜΟΔΥ.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΔευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020