Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ενημέρωση για την έκδοση και πληρωμή τιμολογίων των ελεύθερων επαγγελματιών

Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων των ελεύθερων επαγγελματιών είναι η τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο παρασχέθηκε η τιμολογούμενη υπηρεσία και πρέπει να προσκομίζονται στην Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. εντός του 1ου δεκαημέρου του επόμενου μήνα, ώστε να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και η καταχώριση τους.

Οι καταβολές των αμοιβών γίνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π) σε τακτικές ημερομηνίες που είναι ορισμένες στις 13 και 27 κάθε μήνα.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020