Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αλλαγές στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε11 στην ενότητα "Διοικητικές Ενέργειες Έργων"

Τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε11 της ενότητας "Διοικητικές Ενέργειες Έργων" που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ έχουν υποστεί αλλαγές, προκειμένου να προσαρμοστούν στις διατάξεις του Ν.4957/2022.
Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι και οι συνεργάτες τους καλούνται να χρησιμοποιούν τα νέα έντυπα.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠαρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020