Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αρ. 24555/29.05.2023 πρόσκλησης (Κ.Α. 11345)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για μία (1) θέση στο Ηράκλειο.

Απόσπασμα πρακτικού

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠαρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020