Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αρ. 10129/28.02.2024 πρόσκλησης και έγκριση σύμβασης εργασίας (Κ.Α. 11530)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το απόσπασμα της Επιτροπής Ερευνών για μία (1) θέση στο Ηράκλειο.

Απόσπασμα πρακτικού

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 15 Μαΐου 2024

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek